Igelkotten

Igelkotten består av 18 stycken fjärdeklassister samt ledarna Lina Rönnlund och Christian Sten. Som hjälpledare fungerar Katri Lax.

Vårterminens program

 

Datum Program Plats Ta med

23.3

Isdubbar/isvett Näsets båthamn Pilkspö
1-2.4 Hajk Kärleksudden  
6.4 Matlagning Kärleksudden Matkärl
13.4 Släckningsövningar Vasa Brandstation

 

20.4 Skogspromenad Öjberget  
27.4 Orientering Öjberget  
4.5 Surrning Fritidsgården  
11.5 Orientering    
18.5 Cykelorientering   Cykel
25-26.5 Kårhajk