Flygekorren

Flygekorren består av 12 stycken äventyrsscouter i åk 5. Ledare för patrullen är Johanna Tammelin, Harriet Sten och Janne Hänninen.

Under höstterminen 2022 kommer vi att utföra ett eget projekt inom ramen för interkardinalstrecket NORDVÄST i äventyrsscoutprogrammet och också göra en utmaning i form av LOKAL MAT.

Program höstterminen 2022

Klicka här för utskrivbar pdf!