Flygekorren

Flygekorren består av 11 äventyrsscouter i åk 6. Ledare för patrullen är Johanna Tammelin, Harriet Sten och Janne Hänninen.

Under vårterminen 2023 kommer vi att utföra ett vandringsprojekt inom ramen för interkardinalstrecket SYDVÄST i äventyrsscoutprogrammet och också göra en utmaning i form av NATURVETAREN.

Program vårterminen 2023

Klicka här för utskrivbar pdf!