Höstmöte 26.10

20.10.2022 kl. 13:07
Stigfinnarna Sundom rf kallar till höstmöte med stadgeenliga ärenden.

Höstmötet hålls i Sundom Missionskyrka onsdag 26.10 kl. 20.

Alla medlemmar är välkomna! Medlemmar över 15 år har rösträtt.

/Styrelsen