Patruller

Lodjuren 7-9 år

Patrull Lodjuren är en patrull Vargungar

Ledare:   Daniel Palmunen  050 491 8898

               Camilla Björklund  040 355 4099


Havsörnen 10-12 år

Patrull Havsörenen är en patrull Äventyrsscouter

Ledare:   Thomas Knuts      040 562 8498


Björnen 12-15 år

Patrull Björnen är en patrull Spejarscouter

Ledare:   Josua Kackur 050 435 9868


Fjällräven 12-15 år

Patrull Fjällräven är en patrull Spejarscouter

Ledare:    Janina Andersson 050 523 5614


Vargen 15-17 år

Patrull Vargen är en patrull Explorerscouter. Patrull Varen fungerar också som hjälplegare

Ledare:    Johannes Kackur 050 466 5644


Skarven 18-22 år

Patrull Skarven är en patrull Roverscouter

För tillfället studerar alla deltagarna i patrull Skarven på annan ort. Deltagarna dyker ibland upp då de har passligt och fungerar då som hjälpledare.