Kontaktuppgifter:

Johannes Kackur,   avdelningschef         050 466 5644


Sandra Lindgren,    vice adelningschef    050 566 9178


Daniel Palmunen,    kuksa ansvarig         050 491 8898


Anders Björklund,   kassör                      050 591 4154


Janina Andersson,  sekreterare               050 523 5614