Höstmöte 11.10

29.09.2023 kl. 10:27
Kårens medlemmar kallas till höstmöte.

Välkomna på Stigfinnarna Sundom rf:s höstmöte onsdagen 11.10 kl. 20.00 i Sundom Missionskyrka!

Alla medlemmar är välkomna. Medlemmar över 15 år har rösträtt.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, väljs ansvariga för olika uppdragsgrupper samt beslutas om vilka medlemsavgifter som kåren står för.

Styrelsen