Höstmöte 6.10

22.09.2021 kl. 11:10
Stigfinnarna Sundom rf kallar härmed alla medlemmar till höstmöte.

Höstmötet hålls onsdag 6.10 kl. 20.00 i Sundom Missionskyrka. Stadgeenliga ärenden.

Alla medlemmar är välkomna! Medlemmar över 15 år har rösträtt.

Hälsningar från styrelsen