På slutet av 1980-talet flyttade scouterna en stuga från Överbyn i Kvevlax till Norrfjärden i Västerhankmo. Stugan ligger vid en grund fjärd med ett rikt fågelliv. Hit far patrullerna på hajker under alla årstider.

Under sommaren 2019 utfördes talkoarbeten vid stugan. Ytterdörren slipades och målades. Yttertrappan stabiliserades upp och en brandstege tillverkades och målades.

Körbeskrivning:

  • Kör från Kvevlax centrum mot Väster- och Österhankmo ca 3,9 km
  • Vik vänster mot Västerhankmo och kör ca 3,4 km
  • Vik höger längs Norrfjärdsvägen och kör ca 3,9 km
  • Vik vänster längs Lillkarvägen och kör ca 0,6 km