Kuksa

Kuksa är medlemsregistret som Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry upprätthåller för alla scouter i Finland. Det är samtidigt ett administrationsverktyg.

I Kuksa kan varje registrerad scout och målsman logga in med sitt Scout-ID och redigera sina egna eller sina barns uppgifter. Anmälan till olika evenemang, läger och utbildningar görs även ofta via Kuksa. 

Om du är ny scout kan du få en länk till ansökan om medlemskap från din egen avdelning. När man registrerar sig i Kuksa blir man automatiskt medlem i Finlands Svenska Scouter och får del av deras förmåner:

  • Medlemstidningarna Scoutposten och Partio. 
  • Scoutrabatt på varor i vissa friluftsbutiker, t.ex. Scandinavian Outdoor 
  • Möjlighet att delta i FiSSc, FS och världsförbundens evenemang och utbildningar
  • Reseunderstöd enligt FiSSc-principer då man deltar i FiSSc:s utbildningar 
  • Möjlighet att söka stipendier från FiSSc och FS
  • Scoutförsäkringen (andrahandsförsäkring)

Det är oerhört viktigt att medlemsregistret Kuksa alltid är uppdaterat, bl.a. gäller scoutförsäkringen enbart för de medlemmar som finns inskrivna i Kuksa.

Om du vill avsluta ditt medlemskap tar du kontakt med din egen avdelning.

Medlemsregistret Kuksa hittar du på adressen https://kuksa.partio.fi.