Kontaktuppgifter

Kårlokal:
Vörå frikyrka, Vöråvägen 32, 66600 Vörå

E-post: vorastigfinn@gmail.com

Följ oss på instagram! @vorascout