FuSSc-fjäll

05.04.2021 kl. 17:09
Det blir dags för årets FuSSc-fjäll, en förberedande vandring inför FiSSc-fjäll...

FuSSc-fjäll är obligatoriskt för deltagare i FiSSc-fjäll, men också andra scouter och ledare från patrullerna Flygekorren och Igelkotten är välkomna med.

Var? Seitseminen nationalpark

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/seitseminensve.pdf

När? 30.4-2.5.2021. Vi startar så fort som möjligt på fredag (ca 16.30) och är hemma igen på söndag kväll.

Anmälan: senast 23.4 åt Ann 

Mera info om utrustning, packning osv ges under patrullmöten.