Räven och Vargen

Hösten 2020 har vi startat upp två nya patruller för barn i åk 2.

  • Räven består av 13 scouter och ledare är Maria Norrgård och Carina Järvinen.
  • Vargen består av 14 scouter och ledare är Marja Kohtala-Hänninen och Sofie Sjö.
  • Som hjälpledare har vi My Enegren och Felicia Borg.

Information om patrullernas program skickas i patrullernas WhatsApp-grupper.

Båda patrullerna har för tillfället kölista.

Formulär för nya scouter

Scoutens uppgifter
Vårdnadshavare 1 (obligatorisk uppgift)
Vårdnadshavare 2 (frivillig uppgift)
Skriv siffran 2 med bokstäver: