Scouthalsduk

Scouthalsduken ingår i Sundomscouternas årsavgift och erhålls då scouten för första gången avger sitt scoutlöfte.

Stigfinnarna Sundom använder en likadan halsduk som Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna. Halsduken är tegelröd med kårmärket fastsytt i nedre snibben. Kårmärket sys fast antingen för hand eller med symaskin. Namnmärk gärna din halsduk eftersom hela kåren har likadana!

Scouthalsduken knyts med en råbandsknop (sjömansknop). Äventyrsscouter och äldre får även fästa sin halsduk med en sölja. Lädersöljor får användas endast av ledare som avlagt scoutledarutbildning.